Jakie są i jak przebiegają schorzenia szpiku kostnego?

Choroby szpiku kostnego należą do jednych z najpoważniejszych schorzeń. Istotą tej tkanki jest produkcja wszystkich składników morfotycznych krwi: krwinek czerwonych, płytek krwi oraz białych krwinek. Schorzenia szpiku kostnego najczęściej przebiegają z pojawieniem się charakterystycznych zmian w morfologii krwi oraz objawom wskazującym na niewydolność danego rodzaju linii komórkowej.

Jakie są najczęstsze schorzenia szpiku kostnego?

Jeśli popatrzymy na ogół populacji, to za chorobę szpiku kostnego na pewno należy uznać wszelkiego rodzaju niedokrwistości. Częsta w populacji niedokrwistość z niedoboru żelaza lub niedoboru witaminy B12/kwasu foliowego związana jest z zaburzeniem syntezy hemoglobiny w komórkach linii erytroblastycznej szpiku. Brak żelaza powoduje zmniejszenie wielkości krwinek i ograniczenia w nich zawartości hemoglobiny.

Oprócz niedokrwistości wyróżnić możemy również choroby dotykające linii megakariocytów, z których to powstają płytki krwi. W przypadku tej dotykającej szpik kostny choroby najczęściej mamy do czynienia z małopłytkowością idiopatyczną, która niekiedy musi być leczona przeszczepem szpiku lub immunoglobulinami.

Do najpoważniejszych schorzeń hematologicznych należy zaliczyć wszelkie choroby przebiegające z zaburzeniem syntezy komórek w szlaku leukocytarnym. Przekłada się to na poważne niedobory odporności, wzrost częstotliwości zakażeń oraz pojawienie się schorzeń oportunistycznych – np. grzybicy przewodu pokarmowego, grzybiczych zapaleń płuc oraz niektórych chorób nowotworowych.

Jak leczone są choroby szpiku?

Terapia zależy od zaburzeń określonej linii hematopoetycznej. W przypadku niedokrwistości niedoborowych wystarczy w zupełności uzupełnienie deficytów w składnikach odżywczych. Schorzenia dotykające pozostałych linii wymagają często leczenia transplantacyjnego.